Úrokové sazby ČNB

Dne 2.5.2024 bankovní rada ČNB rozhodla o snížení úrokové sazby o 0,5 p.b., přičemž dvoutýdenní repo sazba od 3.5.2024 činí 5,25 %.
Repo sazba zvýšená o 8 p.b. se používá pro výpočet úroků z prodlení. Avšak u prodlení vzniklého od 1.1. do 30.6.2024 je rozhodující sazba platná k 1.1.2024, tedy 6,75 % a snížení sazby během prvního pololetí na výši úroků nemá vliv.
Další jednání bankovní rady ČNB, které potvrdí či změní výše úrokových sazeb se uskuteční 27.6.2024

Kompletní přehled rozhodnutí bankovní rady naleznete zde: Rozhodnutí bankovní rady ČNB – Česká národní banka (cnb.cz)