Mimořádná možnost zrušení registrace k DPH

Daňový balíček, který dnes 2.12.2022 vychází ve Sbírce zákonů pod č. 366/2022 Sb. (sb167-22 4409..4432 (cdn-smartemailing.cz), přináší mimořádnou možnost zrušení registrace k DPH. Dle přechodného ustanovení mohou o zrušení registrace požádat plátci, jejichž obrat za období prosinec 2021 až listopad 2022 přesáhl 1 mil. Kč, ale nepřesáhl 2 mil. Kč, a to do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti přechodných ustanovení, tedy nejpozději do 8.12.2022.

Finanční správa zveřejnila informace k novele zákona o DPH, ke zrušení registrace a zvýšení limitu obratu 2 mil. Kč zde: Informace k novele zákona o DPH – zvýšení hodnoty obratu pro vznik plátcovství na 2 000 000 Kč (právní úprava účinná od 3. 12. 2022) | Registrace DPH | Daň z přidané hodnoty | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)