Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023

Dne 21.12.2022 vláda rozhodla o zvýšení minimální mzdy pro rok 2023 o 1.100, – Kč, tedy na částku 17.300, – Kč za měsíc, respektive 103,80 Kč za hodinu. Zaručená mzda se však zvýší pouze u prací zařazených do kategorie 8 na 34.600, – Kč a pro ostatní skupiny prací zůstane výše zaručené mzdy zachována ve stejné výši jako v roce 2022.