Daňové poradenství

Poskytuji daňové poradenství především v oblasti daně z příjmu fyzických osob a právnických osob, daně z přidané hodnoty a silniční daně. Zpracovávám daňová přiznání k uvedeným daním s možností odkladu přiznání daně z příjmu do 30.6. následujícího roku.

Klienty zastupuji při jednáních a kontrolách se správci daně.